Про організацію Ластівка

Повна назва
організації -
Ластівка

Рік заснування організації 2012

Повна назва організації - Ластівка - Українська організація Данії. Ластівка приналежна до Ікаст-Бранде Комуни. У зв'язку з тим що в організації немає постійного приміщення, організація зареєстрована на адрес голови організації.

Ластівка складається з центрального правління та 6 локальних відділів. В центральне правління входять представники локальних відділів в співвідношенні до кількості членів в локальному відділі.

Ластівка є членом Світового Конгресу Українців (СКУ), Світового Конгресу Молодіжних Організацій (СКУМО) та Асоціації українців в Данії

Локальні відділи

Повна назва
організації -
Ластівка

Рік заснування організації

До певного локального відділу належать члени Ластівки в географічному районі або по домовленості з сусіднім локальним відділом (в залежності який саме локальний відділ член/члени відвідують).

У випадку коли член/члени проживають на великій відстані від того чи іншого локального відділення та не відвідуть жоден з локальних відділень, вони залишаються повноцінними членами Ластівки, та можуть як і інші відвідувати заходи Ластівки в будь-якому з локальних відділів. Для ведення статистики таких членів автоматично розподіляють до найблищого локального відділу.

Членство

Повна назва
організації -
Ластівка

100 крон - дорослі,
80 крон - дитячі.

Кожен, хто поділяє мету та методи роботи Ластівки, може бути членом Ластівки. Члени організації сплачують членський внесок в організацію, який встановлюється на загальних зборах один раз на рік.

Локальний відділ зберігає за собою право зміни суми членського внеска, проте сума яка перераховується на Центральне Відділення Ластівки, або в деяких випадках ‘залишається’ на рахунку Центрального Відділення Ластівки (тоді коли в локальному відділенні немає власного рахунку в банку) становить 50% від встановлених членських внесків, тобто 50 крон з дорослих членських внесків та 40 крон з дитячих членських внесків.

Слід пам'ятати що членські внески сплачуються на рахунки локальних відділів у випадку коли в цьому локальному відділенні відкритий рахунок в банку. В іншому випадку членські внески сплачуються на Центральне Відділення Ластівки. Частина суми членських внесків на рахунку Центрального Відділення Ластівки використовуються для:

  • закупівлі подарунків до дня Св.Миколая та для оплати палива Св.Миколаю
  • для проведення заходів і проектів для всіх членів Ластівки, такі як Табір для малих Ластів’ят, Ретро вечірка, Вертеп
  • для поїздок на загальні збори Світового Конгресу Українців
  • для поїздок вчителів на курси
  • для поїздок членів правління локальних відділів на загальні збори Ластівки, в тому числі відкриття нових локальних відділів; також інші зустрічі в рамках співпраці та інновацій
  • для оплати домену, різного виду реклами та рекламної продукції
  • для оплати потреб (обладнання, костюми, тощо) маленьких локальних відділів з якими маленький локальний відділ справитися не може
  • тощо

Всі витрати Ластівки вносяться в бюджет Ластівки на Загальних Зборах один раз на рік. Проте в екстрених умовах питання виставляється на голосування в Правлінні Ластівки, яке складається з вищезгаданих членів правління локальних відділів, так звану Координаційну Раду.