Школа «Ластівка» Ікаст

Щоб пізнавати глибше українську культуру та історію, вивчати українську мову, одну з наймилозвучніших мов світу 28 лютого 2015 року була заснована “Українська школа Ластівка-Ікаст”.

Загальні принципи існування школи

Школа є волонтерською/неприбутковою організацією. Школа керується положеннями у статуті школи та щорічними зборами. На річних зборах приймаються рішення колегіально та обирається комітет/правління школи демократичним голосуванням та підлягає щорічним перевиборам.

Голос батьків безспосердньо представлено батьківським комітетом/правлінням школи, який складається з 5-х осіб. Голова правління/комітету є Головою/директором школи.

Школа «Ластівка» Ікаст

Вчителі

Останній захід

Ніч перед Різдвом

Всі заходи